Thêu hoa và trang sách – Embroidery book with flowers

Tuổi thơ như áng mây… rồi sẽ mãi bay về cuối trời!

Tuổi thơ như áng mây…rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Nhìn những trang sách có khiến bạn nhớ về tuổi thơ của mình không nhỉ? Còn mình thì vẫn đọc sách hoài không nghỉ, nên là thêu một cuốn sách, thêm một vài bông hoa. Gập trang sách lại, cả bầu trời mở ra bởi những điều kì diệu. Ở Hội An mùa này nóng lắm, ấy vậy mà cầm kim chỉ ra thêu lên một vài bức tranh, lại thấy lòng vui phơi phới. Với bức thêu này, mình sẽ làm nên một chiếc ví handmade, hoặc một cái kẹp sách xinh xinh. Làm xong đem làm quà tặng cho thầy cô hoặc bạn bè thì hay phải biết. Bạn có ý tưởng nào không?

Childhood is like a cloud…and will forever fly to the end of the sky.Does this remind you of your childhood? As for me, I still read books for my whole life, so I embroidered a book and added some embroidered flowers on it. Close the book, the whole world opens up with miracles. It’s very hot in Hoi An this season, but even holding a needle to embroider on a few pictures, I feel happy again. With this embroidery, I will make a handmade purse, or a pretty bookmark. Can you suggest me any ideas?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *