Sự tập trung và thiền định trong khi thêu – Meditation and concentration in the embroidery

A successful warrior is an ordinary person with sharp concentration skills. (Lý Tiểu Long) ENGLISH BELOWMột chiến binh thành công là một người bình thường có kỹ năng tập trung nhạy bén. Mùa dịch này bạn làm gì để cải thiện kĩ năng tập trung chưa? Nghe hết một bản hòa tấu, đọc hết một cuốn sách, viết xong một bài báo, suy nghĩ thấu đáo một vấn đề mà không bị xao nhãng hoặc bỏ dở.Lúc nào đó hết dịch bệnh, bạn hãy đến thăm stuido Little Daisy Hội An, và tham gia workshop handicraft thêu tay cùng tụi mình nhé. Một cách tuyệt vời để chìm sâu tâm trí trong thiền định và sự tập trung. Sự chú tâm giúp chúng ta quên đi những nối đau tâm hồn, và hiệu quả cao trong công việc. Đôi lúc chỉ là … bình tĩnh sống.

Embroidery workshop Hội An – Workshop thêu tay hiện đại cho người mới bắt đầu tại Hội An


🙂 What have you done this season to improve your concentration skills? Listen to an ensemble, read a book, finish an article, think through a problem without distractions or dropouts.When the epidemic is over, please visit Little Daisy Hoi An studio, and join our hand-embroidered handicraft workshop. A great way to deepen your mind in meditation and concentration. Attention helps us forget the heartaches, and is highly effective at work. Sometimes it’s just… calm down.#Workshop_hoi_an #handicraft_workshop_hoi_an #embroidery_hoi_an

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *