Lớp học thêu tay online – thêu cuốn sổ tay mộc mạc
About Lesson

Video mô tả cách lắp khung thêu vào vải. Cách gỡ các sợi chỉ thêu sao cho không bị rối, và cách thắt nút chỉ thêu đẹp mắt.

Join the conversation
×

 

Book your class now/Support 24/7

Chat now via WhatsApp (84946574633):

× Whats app live support! Book your class now!